Valhalla ALU Enkelgrind

Valhalla är den optimala lösningen för in- och utfarter med hög passagefrekvens. Grinden har en robust konstruktion och uppfyller kraven enligt EN 13241.

Fördelar

Snabb och säker
Valhalla vikgrind öppnas och stängs med en programmerbar hastighet på ca 0,5 meter per sekund. Som standard öppnas grinden inåt (sett från utsidan). När grinden har stängts, låses den med ett magnetlås. Vikgrinden är utrustad med klämlister: Grinden stannar automatiskt om det finns ett hinder i vägen. 2 fotoceller som standard (1 par), fler fotoceller kan väljas till.

Smart konstruktion
Smorda kullagergångjärn ger robust och säker funktion. I helt öppet läge är grindbladen placerade i rät linje ut från grindstolpen, så att passerande fordon inte kan orsaka skador på dem. Placeringen innebär även att passagebredden optimeras. Den kraftfulla grindmotorn med pulverbelagd huv är placerad högst upp på grindstolpen. En intelligent styrenhet (H102) erbjuder flera programmeringsalternativ och ytterligare passagekontroll.

Robust utförande
Grindstolparna är av varmförzinkat och RAL-belagt kvalitetsstål (i enlighet med EN ISO 1461) och grindsektionerna är av RAL-pulverbelagd aluminium. Konstruktionen är mycket robust och grindarna är utvecklade för det nordiska klimatet.

Funktioner

 • Snabbvikgrind som uppfyller kraven för moderna bostadsområden, industrianläggningar och logistikcenter.
 • Öppnings-/stängningstid är ca 0,5 m/s.
 • Lämplig som alternativ till enkel Frigg slaggrind, när öppningsutrymmet är begränsat
 • För VALHALLA krävs endast halva arean i helt öppet läge, jämfört med konventionella slaggrindar.
 • Styrenheten (H102) kan användas med alla externa passerkontrollsystem.
 • Tre motorstorlekar att välja bland (beroende på öppningsbredd och geografisk plats)
 • Smorda gångjärn ger säker funktion.
 • Robust konstruktion i aluminium.
 • Pulverbelagd variant i RAL-färger kan väljas.
 • Styrskåp monterat på stolpen är standard (separat installation kan väljas), styrskåpet är lackerat i RAL 9007.
 • Största avstånd mellan grind och styrskåp: 40 m

Teknisk beskrivning

Höjd
Standardhöjd upp till 2,4 m
Andra höjder på begäran

Fri passagebredd
max. 6 meter

Öppnings- och stängningshastighet
Programmerbar till ca 0,5 m/s

Externt kablage
230 V AC strömförsörjning

Elektromagnetiskt lås
Max. belastning 540 kg

Motordrivning
Halsang Mjölner, Frekvensmodulator

Ram
Beroende på grindmåtten, 80 x 60 mm eller 100 x 100 mm.
Grindbladsfyllnad: 25 x 25 mm eller 30 x 30 mm kvadratiska rörprofiler med 100 mm mellanrum som standard

Grindstolpar
160 x 160 mm, 200 x 200mm på fotplatta

Avstånd till mark
100 mm

Färg
RAL 9007 som standard

Säkerhetsfunktioner som standard
2 klämlister i enlighet med standarden EN 13241
2 fotoceller (ett par)
1 blinkande varningsljus (orange)
2 nödstopp
Överlastskydd

Certifiering
CE- och TÜV-certifierad, identifieringsorgan: 1,017

Tekniska specifikationer
PN-EN 13241-1 2003+A1:2011 Industrial, commercial and garage doors and gates – Product standard.- Part 1 Products without fire resistance or smoke control characteristics.
Direktiv: 2006/95/EC; 2004/108/EC.

Tillval

 • Överklättringsskydd med taggat portblad
 • Fästen för montering av stängsel på stolparna
 • LED-trafikljus, rött/grönt
 • Fler klämskydd
 • Nyckelbrytare
 • Extra fjärrkontroll (1 st. ingår som standard)
 • Detektor för markslingor (1 el 2 kanaler)
 • Belysning för grindöppning
 • Olika grindbladsfyllningar
 • Specialmått
 • Andra RAL-kulörer
 • Halsang Monitoring System