Rotationsgrind HHT3/HHT4

Rotationsgrind för passagekontroll/gångtrafik.

Fördelar

Snabb och säker
Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Lämpliga områden: fabriker, kommersiella byggnader, hamnar osv. Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) eller 4 stycken armar (90 grader), beroende på önskad säkerhetsnivå.

Funktion
Tvåvägsmekanismen ger gångtrafikstyrning i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss/grön pil) på styrskåpet visar grindens status (låst/öppen). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren.

Funktioner

 • Korsmekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager. Broms-/låssystemet har mycket kort svarstid (0,03–0,12 s). Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
 • Styrenheten (H104) har många programmeringsmöjligheter
 • Enkel åtkomst till styrskåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
 • Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
 • Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av styrskåpet är standard
 • Förberedd för extern kortläsare
 • Kors och skåp av rostfritt stål är standard
 • Bur av varmförzinkat stål är standard
 • 15–20 passeringar/minut och kors

Teknisk beskrivning

Totalhöjd
2530 mm
Andra mått på begäran.

Strömförsörjning
230 V AC, 50 Hz

Effektförbrukning
max. 120 W

Ström
5A

Återkopplingssignal
Potentialfri kontakt – no/nc

Öppningssignal
Signal (max. 1 s)

Driftmiljö
-25 till +50 C

Vikt
HHT3 240 kg, HHT4 250 kg

Relativ luftfuktighet
10–80 %

IP-klassning
40

Styrskåp
Rostfritt stål – 1,5 mm

Burprofiler
100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm

Korsets centrumrör
90×3 mm

Korsarmar
38×2 mm

Tillval

 • Överklättringsskydd
 • Fästen för montering av stängsel på stolparna
 • Tak av polykarbonat
 • Pulverbelagd bur i RAL-färger.